Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Контакти « Регионални координатори

Тодор Райков
Регионален координатор, Варна

тел: 0895 79 67 79
e-mail: todor.raykov@apra-bg.org

Тодор Райков притежава университетско образование по биомедицински науки от университет в Белгия и квалификация в областта на философските науки и психологията. Работил по множество проекти, свързани с превенция на ХИВ и наркозависимости, както и превенция, социална рехабилитация и интеграция на хората, употребяващи психоактивни вещества и пациентите със социалнознаичми заболявания. Има богат опит в работата с хора, живеещи с ХИВ. Сертифициран обучител е по здравно образование и работа с млади хора.От май 2013г. работи в Сдружение АПРА като регионален мениджър за регион Варна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цветомила Цветкова
Регионален координатор, Пловдив

тел: 0895 43 36 93
e-mail:cvetomila.tsekova@apra-bg.org

Цветомила Цветкова е завършила медицинска химия в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2013г. Участвала в обучения за изграждане на капацитет на неправителствени организации. От май 2013г. работи в Сдружение АПРА като регионаленмениджър за регион Пловдив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ивелина  Методиева
Регионален координатор, София

тел: 0898 86 85 57
e-mail: ivelina.metodieva@apra-bg.org