Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Контакти « Управителен Съвет

На проведеното на 19 февруари 2010 г. на учредително събрание бе избран Управителен съвет на Сдружението "Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит". Управителният съвет е с мандат 5 години и е в следния състав:

Роза ЧЕГЛАЙСКА

Председател на УС, Представляващ организацията

тел: 0899 87 08 67

e-mail: roza.cheglayska@apra-bg.org

Роза Чеглайска е завършила УНСС, гр. София. Работила е до 2011г. като икономист в банковата система. От м. май 2010 г. работи в неправителствения сектор като Председател на УС на Сдружение АПРА – Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Участвала е в множество национални и европейски програми, проекти и конгреси, свързани с правата на пациентите и защитава интересите на хората с ревматични заболявания.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анета ДРАГАНОВА

Член на УС

тел: 0899 610 715

e-mail: aneta.draganova@apra-bg.org

Анета Драганова е завършила история и педагогика в ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград през 2007г. От м. май 2010 г. работи в неправителствения сектор като член на УС на Сдружение АПРА – Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит. Участвалa в множество национални и европейски програми, проекти и конгреси, свързани с правата на пациентите. През м. октомври 2012г. е избрана за председател на Национална пациентска организация – Клон младежки. От 2013 г. работи активно с европейски неправителствени организации в сферата на ревматоидения артрит и подкрепа на хората с тази диагноза.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------