Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
Покана До Омбудсман Мая Манолова

 

   ДО:                                                                                                                           вх.№3335/12.04.2016

 

Г-жа Мая Манолова

Омбудсман на Република България

гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон” № 22

 

 

 

ПОКАНА

От

Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит”

и

„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев”

 

 

          Уважаема г-жо Манолова,

 

          Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и „Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” бихме желали да ви поканим на съвместна среща, на която да обсъдим следните точки, заложени в жалбата ни към Вас:

Неизпълнение от страна на НЗОК и Надзорен Съвет на НЗОК на Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 - членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/; Изисквания на НЗОК за диспансеризация и лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 - годишна възраст в извънболничната помощ; Имуществени и неимуществени вреди за пациентите, вследствие на изискванията на НЗОК за диспансеризация и случаите на отказ за започване и продължаване на последващ етап на лечение с биологични антиревматични лекарствени продукти; Сезиране на Общото Събрание на Колегиите на Върховен Административен Съд, относно тълкуване на Определение № 1553 от 12.02.2016 на 5 - членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/.

 

          Ние пациентите с ревматични заболявания се надяваме да осъществим съвместната ни среща в удобен за Вас ден и час преди влизането на нови изисквания и критерии за лечение.

 

 

 

Дата:  08.04.16 г.                                                          РОЗА ЧЕГЛАЙСКА

гр. София                                                                      Председател на Сдружение „АПРА”

 

 

 

                                                      ЖИВКО ЯНКОВ 

 

                                                                                       Председател на Сдружение „БСБББ”