Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
ИСКАНЕ за съвместна среща с д-р Глинка Комитов и г-жа Иванка Кръстева

ДО:                                                                                             вх.№15-99-2/26.05.2016

д-р Глинка Комитов

Управител на НЗОК

 

КОПИЕ ДО:

Д-р Ваньо Шарков

Заместник-министър на здравеопазването

 

Иванка Кръстева

Подуправител на НЗОК

 

 Д-р Стаменова

Експерт НЗОК

 

 

ИСКАНЕ

 

за съвместна среща с д-р Глинка Комитов и г-жа Иванка Кръстева

 

          По повод постъпил към нас отговор от Ваша страна с писмо с Изх. № 15-99-2 от 19.04.2016 г. Имаме следните съображения и въпроси:

1.      Наясно сме, че Амбулаторна процедура № 38 включва амбулаторно наблюдение, но не става ясно как се осъществява проследяването на терапевтичния отговор на пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по чл. 78 т.2 от ЗЗО /АПр №38/. До момента ние намираме процедурата по проследяването на терапевтичния отговор като неефективна, тъй като се изпълнява само привидно, символично за пореден път.

2.      На основание чл. 3 от Наредба № 2 от 25.03.2016 г. „за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК”, като Изпълнители на Амбулаторна Процедура № 38 могат да бъдат ЛЗ за БП с клиники/отделения II и III ниво на компетентност с  разкрити легла. Съществува ли статистика на НЗОК колко ЛЗ за БП с клиники и отделения II и III ниво на компетентност могат да изпълнят посочените критерии в Наредба № 2 от 25.03.2016 г. За нас пациентите, тази рестриктивна мярка се явява неефективна и е в изключително голям ущърб като отново наблюдаваме вземане на мерки от страна на НЗОК за съкращаване разходи по отношение на лечението на пациентите с ревматични заболявания.

3.      Наясно сме, че Диспансерното наблюдение по Наредба № 39 „за профилактични прегледи и диспансеризация” се явява задължителен критерий по изисквания на НЗОК. Но Вие, представлявайки институцията НЗОК не изпълнявате Решение на Върховен Административен Съд / ВАС в 3-членен състав по административно дело № 11860 от 2015 г., което е обнародвано в ДВ бр. 35 от 10.05.2016 г., както и Определение № 1553 от 12.02.2016 г. на 5 - членен състав на Върховен Административен Съд /ВАС/. Те посочват, че диспансерът е с пожелателен характер, а не със задължителен. С това Ваше демонстриране на недосегаемост, на надмощие, на незачитане и несъобразяване на мотивите на Върховен Административен Съд в 3 членен и 5- членен състави, означава, че Вие още по-малко сте склонни да зачитате мнението, волята и желанието на Пациентите с оглед тяхното здраве и адекватно провеждане на лечение. Ние от Сдружение „АПРА”, считаме, че такова поведение от страна на държавна институция като НЗОК е недопустимо. Невъзприемливо е и в нейни официални документи наличието на дискриминационни мерки спрямо Пациентите, страдащи от ревматични заболявания в 21 век.

          Във връзка с горепосочените съображения и въпроси, Ние от Сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” ИСКАМЕ и НАСТОЯВАМЕ за провеждане на среща с д-р Глинка Комитов и г-жа Иванка Кръстева в най-кратък срок, на която да разискваме нашите предложения, изложени в изпратено към НЗОК писмо с Вх.№ 15-00-81 от 25.03.2016 г относно проект за Амбулаторни процедури № 33 и № 38.

          Имайки предвид здравето и живота на пациентите, страдащи от ревматични заболявания, считаме, че нуждата от такава среща е крайно необходима и трябва да се състои преди влизане в сила на нови критерии за лечение. Очакваме отговор в най-скоро време.

Дата:  18.05.16 г.                                                          РОЗА ЧЕГЛАЙСКА

гр. София                                                                      Председател на Сдружение „АПРА”