Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
Провеждане на среща с НЗОК

 На 01.02.2017 г. се прведе среща с протокол 

Присъстващи:

С. Хасърджиев НПО, Силвана Лесидренска ХЕПАКТИВ, Роза Чеглайска АПРА, Бойко Бойчев БСБББ, Драгомир Славов Организация на таласемиците в България, Георги Георгиев ОПРЗБ, проф. Крум Кацаров и проф Людмила Матева – нац консултанти по гастроентерология, Цветелина Дешкова дир. Дирекция ЛПМИКПО, Багряна Маркова НЗОК, Ирена Бенева, д-р Стаменова, д-р Тотева, Милена Цонева – НЗОК.

Разглеждане на проблеми:

Разширяване на критерии Иконимическа целесъобразност при терапевтичните линии

  Взети решение: 

При новите критерии да се вземе предвид преценката на лекаря при назначаване на терапия.  Да има диалог с пац орг преди одобряване обнародване и влизане в сила на критериите от Надз съв на НЗОК