Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
Промени в изискванията

вх.№ НС-12-00-50/12.05.2017

вх. № 15-01-38/12.05.2017

ДО:

Председател на Надзорен съвет НЗОК

 

КОПИЕ ДО:

д-р Глинка Комитов

Управител на НЗОК                                                                               

 

 Д-р Стаменова

 експерт НЗОК

 

 

Относно: Промени в изисквания и медицински критерии за ревматично болни преди обновяване от Надзорен съвет и НЗОК

 

Уважаеми госпожи и господа,

При протоколирана среща проведена на 01.02.2017 г. между Пациентски организации и експерти на НЗОК беше съгласувано да се поддържа съвместния диалог преди обнародване / одобряване на изисквания и медицински критерии от Надзорен съвет, както и промените в съответните критерии да се препращат в писмен вариант до пациентските организации по отношение на Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи при провеждане на лечение по чл. 78, т.2  ЗЗО,  АП 42  и АП 38.

Към настоящия момент наблюдаваме неизпълнение на това обещание и желаем да получим изготвения проект за изисквания за лечение на пациенти с ревматични заболявания преди те да бъдат гласувани от Надзорен съвет.

 

 

Дата:  24.04.17 г.                                                                                          РОЗА ЧЕГЛАЙСКА

гр. София                                                                            Председател на Сдружение „АПРА”

 

                                                                                         ЖИВКО ЯНКОВ

                                                                                       Председател на Сдружение „БСБББ”

 

                                                                                                 БОРЯНА БОТЕВА

                                                                                             Председател „ОПРЗБ”