Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
Алгоритъм за проследяване

БЛС вх.№ 306/03.05.2017

МЗ вх.№ 15-00-77/11.05.2017

НС-12-00-51/12.05.2017

НЗОК 15-01-37/12.05.2017

 

ДО:

д-р Глинка Комитов

Управител на НЗОК                                                                                

КОПИЕ ДО:

Димитър Петров

Подуправител на НЗОК

 

д-р Михаил Христов

Председател на Надзорен съвет НЗОК

 

 Д-р Стаменова

 експерт НЗОК

 

проф. Николай Петров 

Министър на здравеопазването 

 

Д-р Венцислав Грозев

          Председател УС на БЛС

 

Относно:  Алгоритъм за проследяване на състоянието на пациенти с ревматични заболявания, лекуващи се с биологични медикаменти

Уважаеми госпожи и господа,

Ние, пациентите искаме да изразим нашите притеснения, съображения и въпроси във връзка с изискванията за амбулаторно наблюдение (диспансеризация) на ревматично болни по амбулаторна процедура 42  :

Към настоящата дата сме свидетели на несъответствия между критериите, които не са променяни в последно време /последна промяна от 01.11.2015 г./, и въведеното задължително изискване за провеждане на АПр. 42. Това води до объркване в алгоритъма за лечение спрямо пациенти и лекуващи ревматолози. До въвеждането на АПр. 42, диспансерното наблюдение се осъществяваше от лекари в доболничната помощ, като по този начин един медицински специалист беше отговорен за състоянието/проследяването на своите пациенти. Понастоящем тази възможност отпадна и се замени с размита отговорност на различни специалисти, извършващи АПр. 42 в болничната помощ, което категорично не удовлетворява нуждите на пациентите. Допуска ли се лечебните заведения за болнична помощ да приемат външни изследвания? Болничните заведения разполагат ли с оперативна самостоятелност да позволяват или съответно забраняват външни изследвания? Как би следвало да се изпълнява алгоритъмът, когато лимитът по АПр. 42 се изчерпи? Кой ще издава болничен лист по АПр. 42 на пациентите? От коя дата и при кой курс на лечение с биологични медикаменти следва да се прилага АПр. 42 ?

           Наблюдават се противоречия за изследванията, които трябва да се изпълняват по АПр. 42. Част от ревматолозите смятат, че изследванията би трябвало да се правят от пациента във външна лаборатория, а в рамките на АПр. 42 да се извършва само преглед. Молим да се уточни алгоритъма за диспансерно наблюдение на пациенти по АПр. 42. Задължителни ли са прегледите и изследванията на 3-ти и 6-ти месец при 1-ви курс на лечение и при продължено лечение?

          На 10.04.17 г. между представители на нашите пациентски организации и ревматолози се проведе среща, на която ревматолозите споделиха, позиция, че всеки пациент независимо дали е 1-ви курс или продължено лечение трябва да се проследява по АПр. 42 само на 6-ти месец, тоест само 2 пъти в годината.

             Считаме, че за правилното и безпроблемно функциониране на алгоритъма за достъп до лечение на ревматично болни е нужно Управителят на НЗОК да издаде инструкция към ревматолози как правилно да се изпълнява АПр. 42.

Като Асоциации, защитаващи правата и интересите на ревматично болните, желаем да изясним пълния алгоритъм, съгласно изискванията на НРД, който алгоритъм да бъде подписан на тристранна среща между НЗОК, национални консултанти и пациентски организации.

 

Дата:  24.04.17 г.                                                     РОЗА ЧЕГЛАЙСКА

гр. София                                                                Председател на Сдружение „АПРА”

                                                                                  ЖИВКО ЯНКОВ

                                                                                 Председател на Сдружение „БСБББ”

                                                                                     БОРЯНА БОТЕВА

                                                                                        Председател „ОПРЗБ”