Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Назад « Новини
Изисквания на НЗОК

 

КП вх.№ ПГ-728-00-22/29.06.2017

НЗОК вх.№ 15-01-48/30.06.2017

МЗ вх.№. 15-00-106/29.06.2017

НС 12-00-60/30,06.2017 

 

ДO:

проф. Николай Петров

Министър на здравеопазването

 

д-р Глинка Комитов

Управител на Национална здравноосигурителна каса

 

д-р Михаил Христов

Председател на Надзорен съвет към НЗОК

 

д-р Даниела Дариткова

Председател на Комисия по здравеопазване към

44-то Народно събрание на РБ 

 

д-р Венцислав Грозев 

Председател на Български лекарски съюз 

 

 

Относно: Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 г. възраст в извънболничната помощ в сила от 1.06.2017 г.

 

 

 

Уважаеми д-р Петров,

Уважаеми д-р Комитов,

Уважаеми д-р Христов,

Уважаема д-р Дариткова,

Уважаеми д-р Грозев,

 

Бихме искали на първо място да изразим нашата благодарност като представители на хората с ревматични заболявания в България за възможността много пациенти да имат достъп до иновативната биологична терапия, благодарение на която могат да водят пълноценен живот.

Това, което ни притеснява обаче е , че съгласно чл. 58 ал. 3 от НРД и Амбулаторна процедура № 38 за Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО, Надзорният съвет на НЗОК взема решение за утвърждаване на изисквания за отпускане на лекарства по реда на чл. 78 т. 2 от ЗЗО. Такова решение е взето на 26.05.2017 г. по отношение лечението с биологични антиревматични лекарствени продукти на артритни усложнения и е публикувано на сайта на НЗОК в сила от 01.06.2017. Във връзка с това решение, моля да ни отговорите на следните въпроси :

1. Разработени ли са и обсъждани ли са тези изисквания, съвместно с външни експерти към НЗОК и кои са външните експерти?

2. Съгласувани ли са тези изисквания с Българския лекарски съюз , каквото е изискването по НРД ?

3. Определянето в изискванията на НЗОК, че само три лечебни заведения могат да издават решения за приключването на Амбулаторна процедура № 38, вкл. Издаване на протокол, на какви съображения почива, след като в нея е предвидено че това може да осъществи всяко лечебно заведение,покриващо ІІ-ІІІ ниво компетентност от стандарта по Ревматология.

4. Определянето в изискванията, Приложение 2 т. 2 за представяне на конкретни изследвания преди започване на терапията и контрол на 3 и 6 месеца, на кои конкретни нормативни и медицински правила се опира? Къде е записано в изискванията на НЗОК, изследванията да бъдат правени в клиники второ и/или трето ниво или външни лаборатории?

 

       Моля в случай че тези Изисквания са обсъждани от Надзорния съвет към НЗОК, или са съгласувани с Българския лекарски съюз, да ни бъдат предоставени преписи от съответните протоколи.

Притеснителен е факта, че според Изисквания на НЗОК при лечение на на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, активен ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18 г. възраст в извънболничната помощ в сила от 1.06.2017 г. решението за терапия се взима от експертните лекарски комисии в София, Пловдив и Варна, с риск да се пренебрегне препоръката на лекуващия до момента ревматолог, тъй като по смисъла на приетите промени той няма право да подготвя необходимите документи за започване и продължаване на терапията и де юре престава да бъде ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.

            Смятаме, че по този начин се нарушава и прекъсва връзката между пациента с ревматично заболяване и неговия лекуващ лекар.

            Предлагаме да бъде запазен стария ред за предписване на биологични антиревматични лекарствени продукти, според които лекуващия ревматолог има право да подготви необходимите документи и да препоръча подходящото лечение.

 

Гр. София

26.06.17 г.

Председател на УС на АПРА: ......................................

/Роза Чеглайска/

 

Председател на УС на ОПРЗБ: ......................................

/Боряна Ботева/

 

Председател на УС на БСБББ-АС: .....................................

/инж. Живко Янков/