Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « CHERPA « Обучение на пациенти

Контекст

Ревматичните заболявания представляват широка гама от ставни и извънставни заболявания. Основна сред тях е групата на възпалителните ставни заболявания, от които най-често срещани са ревматоидният артрит (RA), псориатичният артрит (PsA) и анкилозиращият спондилит (AS), по-известен у нас като болест на Бехтерев.

По неофициални данни в България има около 60 000 болни от ревматоидне артрит, около 30 000 – 40 000 с псориатичен артрит и около 20 000 сa с анкилозиращ спондилит.

Терапевтично обучение

Според Световната здравна организация терапевтичното обучение "има за цел да подпомога пациентите да овладяват или поддържат компетенции, от които имат нужда за да управялват по-добре животът с хронично заболяване."

За целите на обучителната програма "CHEPRA v01-2015" терапевтичното обучение е дефинирано като съвкупност от дейности за информация, практичeски съвети и обучение за повишаване копетенциите на хората, живеещи с ревматични заболявания за управлението на тяхното заболяване и лечение, имайки за цел да създаде равновесие в живота с хроничното заболяване.

Терапевтичното обучение допринася за автономоността на пациента в перспектива, базирайки се върху съвкупността от органичните и психосоциалните фактори, както и факторите на околната среда, които взаимодействат помежду си в развитието на хроничното заболяване.

Терапевтичното обучение е базирано на положителния модел за здраве, включващ всички негови измерения.

Повече за Терапевтичното обучение може да прочетете тук: Терапевтично обучение

Цели на обучителната програма "CHEPRA v01-2015" 

Основните цели на обучителната програма “CHEPRA v01-2015” са подобряване на качеството на живот на пациентите, живеещи с ревматични заболявания, превенция на инвалидизацията и усложненията, както и самооценка от страна на пациентите за ефективността на тяхното лечение, както и активното им и участие в неговия процес и контрол.

Характеристика и организация на обучителните семинари

Обучителните семинари по програмата "CHEPRA v01-2015" са предназначение за хората, живеещи с ревматични заболявания, техните семейства и близки.

Обучителната програма "CHEPRA v01-2015" е многодисциплинарна и е адресирана към пациенти над 18 годишна възраст с различна давност, степен и форма на лечение на заболяването.

Обучителните семинари ще бъдат организирани под формата на workshop в рамките на един ден и ще съдържа следните модули:

1. МОДУЛ "Опознай заболяването си"

2. МОДУЛ "Движение и рехабилитация за справяне с ревматичните заболявания"

3. МОДУЛ "Храненето в борбата с ревматичните заболявания"

4. МОДУЛ "В света на чувствата и емоциите"

Кратко описание на обучителните модули

МОДУЛ 1 

МОДУЛ 2

МОДУЛ 3

МОДУЛ 4

 

Локации и брой участници

Обучителните семинари ще бъдат реализирани в гр. София, гр. София-Област, гр. Благоевград, гр. Пловдив, гр. Бургас и гр. Варна.

 

Ръководител на обучителната програма:

Тодор РАЙКОВ,

Регионален мениджър, гр. Варна

тел: 0895 796 779

е-mail: todor.raykov@apra-bg.org 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СПОНСОРИ:

Терапeвтичното обучениe за пациенти с ревматични заболявания (aнкилозиращ спондилит, псориатичен артрит и ревматоиден артрит) по програма "CHEPRA v01-2015" се реализира с финансовата подкрепа на AbbVie и Roche и не са с цел предписване, назначаване, препоръчване, закупуване, заплащане, възстановяване на разходи, оторизиране, одобряване или доставяне на лекарствен продукт или услуга.