Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « CHERPA « Терапевтично обучение

Броят на хората, живеещи с хронични заболявания в световен мащаб се увеличава непркъснато. Към хроничните заболявания се отнасят и ревматоидният артрит, анкилозиращият спондилит и псориатичният артрит.

В България предполагаемият брой на хората, живеещи с РА е 60000, с анкилозиращ спондилит – 30000 и псориатичен артрит - 10000.

Терапевтичното обучение на пациента има за цел да позволи на болния да живее със своето заболяване, опитвайки се да редуцира или забави възможно най-дълго появата на усложнение, както и да подобри трайно качество на живот. В ревматологията хроничните заболявания, свързани с болка биха могли да бъдат част от програма за терапевтично обучение на пациенти.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Какво представлява терапевтично обучение за пациенти?

Терапевтичното обучение на пациента (ТОП) е подход, която намира своите основи едновременно в медицината, здравната педагогика, хуманитарните и социалните науки. Този подход отдава голямо значение на пациента като главно действащо лице в изграждането и/или поддържането на негото собствено здраве.

ТОП може да бъде разглеждано като дял от здравното образование и задъжително като интегрирана част от грижите за хората, живеещи с определено хронично заболяване.

Терапевтичното обучение допринася за автономоността на пациента в перспектива, базирайки се върху съвкупността от органичните и психосоциалните фактори, както и факторите на околната среда, които взаимодействат помежду си в развитието на хроничното заболяване.

ТОП трябва да бъде допълнителна практика към лечението, предписано от лекуващия лекар, която да е персонализирана спрямо потребностите и нуждите на пациента. Тя трябва да бъде основана на многодисциплинарен подход, включващ здравни професионалисти от различни специалности и/или пациентски организации

Според дефиницията на Световната здравна организация, публикувана през 1996 в доклада “Therapeutic Patient Education – Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the field of Chronic Disease”: “терапевтичното обучение има за цел да подпомога пациентите да овладяват или поддържат компетенции, от които имат нужда, за да управялват по-добре живота с хронично заболяване.“ Разширената дефиниция на понятието, дадена от някои автори включва “съвкупност от дейности за информиране, съветване и обучение, предназначени за управлението на хроничното заболяване и неговто лечение, имайки за цел да бъде създадено равновесие в живота на пациента, живеещ с хроничното заболяване.”, което води до постигане на следните резултати:

- Опознаване на същността на заболяването, етиология, методите за диагностика и лечение
- Опознаване на ползите и евентуалните страничните ефекти от приложението на дадено лечение
- Опознаване на методите за превенция и контрол на активността на заболяването
- Разпознаване на влошването и умения за бързо и адекватно реагиране, с цел отбягване на възможните усложнения.
- Умения за идентифициране на факторите, които водят до обострянва на заболяването и стремеж за тяхното избягване.
- Разрешаване на възникнали в следствие на заболяването трудности в ежедневието, с цел подобяване качетвото на живот 

Специфични цели:

Специфичните му цели са да благоприятства трансфера на компетенциите между лекаря и пациента с цел да позволи:

1. Придобиване и поддържане от страна на пациента на компетенции за самостоятелни грижи, позволявайки му безопасно да управлява своето лечение, пристъпи, както и да облекчава симптомите и да предвижда усложненията, които могат да бъдат избегнати.

2. Мобилизация или придобиване на умения за справяне с болестта, които му позволяват да подчини заболяването на ежедневието, а не обратно.