Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проект "Малките неща имат голямо значение"

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 
"МАЛКИТЕ НЕЩА ИМАТ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ" 

Информационната кампания „Малките неща имат голямо значение“ е съвместна инициатива на „Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит - АПРА” и „Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България – ОПРЗБ” и има за цел да повиши информираността на българското общество за значимостта и сериозността на ревматичните заболявания и да покаже, че те засягат и младите хора в активна възраст, както и да акцентира върху необходимостта от информираност на широката общественост.

Кaмпанията има за цел да постигне емоционално въздействие и внушаване на чувство на емпатия на целевите групи към хората с ревматични заболявания, като за постигането на този ефект са изработени 3 гигантски скулптури, представляващи предмети от ежедневието – лъжица за хранене, връзки за обувки и дамска обувка. Всеки от тях разкрива различен битов проблем на човек, живеещ с ревматично заболяване.

Нетрадиционният подход на кампанията цели да насочи общественото внимание към ревматологичните заболявания и да покаже как те променят живота на хората, живеещи с тях. Кампанията акцентира върху изключително голямото значение на скрининга и ранна диагностика още при появата на първите симптоми, за да се предотвратят по-тежки последствия като засягане на множество вътрешни органи, намаляване на подвижността и понижаване качеството на живот.

Лица на кампанията са Сашо Кадиев и Катето Евро, които заедно застанаха зад общата кауза: ”Ние представляваме две поколения на едно семейство – искахме заедно да подкрепим инициативата, за да покажем, че ревматичните заболявания засягат както възрастни, така и млади хора. Много е важно повече да се говори в обществото за този проблем, защото хората не са запознати до каква тежка инвалидизация може да се стигне, ако не се лекуваш добре“, обясняват ангажираноста си към каузата двамата.

Началото на кампанията „Малките неща имат голямо значение“ бе поставено в гр. София на 12-ти октомври 2014 г., когато в цял свят се отбелязва Световния ден за борба с артрита. Стартът бе отбелязан с поставянето на гигантските скулптури на централни места в столицата.

След успешния старт в гр. София кампанията продължи с пресконференция в град Пловдив на 25-ти ноември 2014 г. и пренасяне на скулптурите на централни локации в града за период от 2 месеца. Партньори на кампанията в гр. Пловдив бяха Община Пловдив и УМБАЛ “Каспела”.

По повод 2-ри февруариСветовен ден на ревматоидния артрит, кампанията „Малките неща имат голямо значение“ продължи с организиране на пресконференция в гр. Варна. Предметите бяха разположение на три ключови локации в морската столица на България – входа на морската градина, централното фойае на УМБАЛ “Св. Марина” ЕАД и двора на Медицински униоверситет, гр. Варна. Партньори на кампанията в град Варна бяха Община Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД и Регионална здравна инспекция – Варна.

През месец май кампанията ще премине през гр. Плевен.