Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « Обучение и подпомагане

 

Обучение и подпомагане  на пациенти с ревматични заболявания (Анкилозиращ спондилит, Псориатичен артрит, ревматоиден артрит по програма „Университет за пациенти“

 Обучителният модул е резултат от направеното през 2012 г. пилотно проучване сред пациенти с ревматоиден артрит. Според събраните данни 1/3 от пациентите не познават своето лечение и как трябва да бъде прилагано. Тази група пациенти не са запознати как да приемат своята доза лекарства и на какъв период от време се прилагат лекарствените препарати. Тези тревожни данни налагат необходимостта от провеждане на обучение на пациентите с ревматоиден артрит, целта на което е да се постигне максимална информационна обезпеченост по темата за пряко засегнатите страни.

 Програмата стартира на 01.12.2013 г. съвместно с програма „Университета за пациенти“ и Българско Дружество по ревматология.

  Методика на обучението

 Пациентите ще бъдат обучавани в насока как да се справят с подаването на документите в НЗОК, като за целта ще наблегнем на градовете, в които има Експертни лекарски комисии и ще работим в сътрудничество с тях.

• Район 1 – Видин, Монтана, Враца, София – град; София – област; Перник, Кюстендил, Благоевград.

• Район 2 – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна.

• Район 3 – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.

Пациентите ще получават следните обучителни материали, които ще им предоставят информация за стъпките как да стигнат до НЗОК и как ще си получат лечението:

Наръчник с информация: Първи стъпки – „Как да си получа лекарствената терапия, реимбурсирана от НЗОК?“. Наръчникът ще съдържа и кратка информация за приложение на лекарствени препарати и изследванията, които са необходими за получаване на лечение, реимбурсирано от НЗОК.

Безплатна термография

 Всеки пациент включен в програмата /Анкилозиращ спондилит, Псориатичен артрит, ревматоиден артрит/ ще получава талон за безплатна термография, която е необходима за явяване пред Експертна лекарска комисия .

 *Безплатни изследвания(Моля да се обръщате към регионалните ни координатори.)

  АПРА подпомага пациенти с ниски доходи като финансира  изследвания, които не се покриват от НЗОК. Програмата включва финансирането на следните тестове: хепатит маркери (HBsAg, Anti HCV), HIV, туберкулинов тест, QuantiFERON-TB) и други, в случай, че се изискват, но не се заплащат от НЗОК. Тези изследвания се отнасят и за диагнозата псориазис.

Куриерска услуга за получаване на протокола до пациента

Пацинтите по обучителния модул получават допълнителна услуга, като изращане до техен адрес на протокола с които трябва да си получат лечението. Тази услуга се предоставя на пациентите минали ЕЛК в София и Пловдив.                           

 Обратна връзка с АПРА

 Всеки пациент ще попълни формуляр за информирано съгласие с координатите си. 

Обработка на данните  ще се осъществява в края на всеки месец;

Информацията за пациентите от обратната връзка ще бъде публикувана в регистъра на АПРА, който вече е изграден по повод на проучването, което стартирахме в началото на 2013 година за ревматоиден артрит.

Регистърът е  разширен и със секции за Анкилозиращ спондилит, Псориатичен артрит с цел по-лесното проследяване на тези пациенти от регионалните координатори.

Регионални координатори ще са на разположение на хората с ревматични заболявания.

Тодор Райков
Регионален мениджър, Варна

тел: 0895 79 67 79
e-mail: todor.raykov@apra-bg.org

Цветомила Цветкова
Регионален мениджър, Пловдив

тел: 0895 43 36 93
e-mail:cvetomila.tsekova@apra-bg.org

Ирена БЕШЕВА
Регионален мениджър, София

тел: 0898 86 85 57
e-mail: irena.besheva@apra-bg.org

Финансовата подкрепа от AbbVie,Intellect Pharma,MSD,Janssen(Johnson & Johnson),UCB,Roshe в образователната програма  за обучение и подпомагането на пациентите не са с цел или не са награда за предписване, назначаване, препоръчване, закупуване, заплащане за, възстановяване на разходи, оторизиране, одобряване или доставяне на лекарствен продукт или услуга.