Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « Проучване

През 2012г. стартира скринингово проучване сред пациенти с ревматоиден артрит. Проучването анкитира 109 души в три групи въпроси демографски показатели – възраст, пол, продължителност на заболяването, трудова заетост, отсъствия от работа;данни за лекарствената терапия и стойността й;данни за параметрите на качество на живот. Резултатите от проучването бяха обработени от Проф. Генка Петрова, дфн, ръководител Катедра „Организация и икономика на фармацията“ към Фармацевтичен факултет към МУ-София.

В началото на 2013г.стартира цялостно проучване относно директните и индиректните разходи, които пациентие правят при лечението си.

Проучването ще бъде за период от 24 месеца и ще обхване 240 пациента от градовете София, Пловдив, Варна,Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе.

Проучването ще бъде провеждано сред пациенти с ревматоиден артрит, които са на терапия с биологични агенти, то ще бъде реализирано сред 240 пациенти и ще търси информация за директните и индиректните разходи на пациентите с ревматоиден артрит.

Въпросникът ще включва три групи въпроси демографски показатели, данни за лекарствена терапия и стойноста и, данни за параметрите на качество на живот. Лекарствената терапия ще бъде попълвана от лекуващия лекар ревматолог, от гледна точка на получаване на по - точна и ясна представа при последващия анализ на данните.

Целта на проучването е да търси доказателствен материал на тезата, че голяма тежест при лечението на ревматоиден артрит са биологичните агенти. Освен това те са икономически изгодни от гледна точка на трудоспособността на пациентите, тъй като ревматоидния артрит обхваща предимно пациенти в активна работосбособна възраст.

Участници в проучването ще бъдат представители на Катедра „Организация и икономика на фармацията“ към Фармацевтичен факултет към МУ-София, специалисти ревматолози и пациенти от Сдружение „Асоциация на пациенти с ревматоиден артрит”.

Финансовата подкрепа от AbbVie,UCB,Roshe в проучването не са с цел или не са награда за предписване, назначаване, препоръчване, закупуване, заплащане за, възстановяване на разходи, оторизиране, одобряване или доставяне на лекарствен продукт или услуга.