Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « Проучване « Сътрудници

Българско дружество по ревматология е сдружение с идеална цел, което обединява на доброволни начала лекари и други специалисти, работещи и имащи интереси в областта на ревматичните заболявания.