Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
Проекти « Работа със здравни институции

Осъществяваме  широка и обществена информираност и ангажираност за разрешаване проблемите на пациентите,страдащи от ревматоиден артрит и ревматични заболявания. Защиаваме  интересите на пациентите с ревматоиден артрит и ревматични заболявания пред държавните и общински органи в страната, юридическите и физически лица за осъществяване на безплатна и леснодостъпна терапия според съвременните световни стандарти.Повишаваме информираността и отговорността на пациентите и институциите в България, ангажирани в сферата на здравеопазването и в частност със заболяването ревматоиден артрит.