Световен ден за борба с артрита 12 октомври
ГОРЕЩА ЛИНИЯ НА НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ:
0700 10 515
*на цената на един градски разговор
hands
Университет за пациенти

Обучителният модул е резултат от направеното през 2012 г. пилотно проучване през 2012 г. Според данните от него стана ясно, че 1/3 от пациентите не познават своето лечение и как трябва да се прилага. Тази една трета не са запознати как да приемат своята доза лекарства, която трябва да приемат и на какъв период от време се прилагат лекарствените препарати. Тези тревожни данни налагат необходимостта от провеждане на обучение на пациентите с ревматоиден артрит, целта на което е да се постигне максимална информационна обезпеченост по темата за пряко засегнатите страни.

Методика на обучението

Пациентите ще бъдат обучавани в насока как да се справят с подаването си на документите в НЗОК, като за целта ще наблегнем на градовете в които има Експертни лекарски комисии –като ще работим в пряк контакт с тях. Район 1 – Видин, Монтана, Враца, София – град; София – област; Перник, Кюстендил, Благоевград. Район 2 – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна. Район 3 – Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас. Ще имаме координатори по регионите, които ще бъдат на разположение на пациентите с ревматоиден . Ще бъде предоставена кратка визитка с за нашите координатори по региони . Пациентите ще получават следните обучителни материали които ще им предоставят информация за стъпките как да стигнат до НЗОК и как ще си получат своето лечение. Наръчник с информация: Първи стъпки – „Как да си получа лекарствената терапия, реимбурсирана от НЗОК?“ Брошури, с лекарствени препарати, които ще ги запознаят с кратка информация какъв е препарата които ще им се прилага и начина на приложение. За обратна връзка с АПРА, всеки пациент, ще попълни бланка за информирано съгласие с контактите си. Обработка на данните – в края на всеки месец АПРА ще прави обработка на данните и ще поддържа обратна връзка с пациентите, преминали обучението. Програмата стартира в дългосрочен план от 01.12.2013г. Информацията за пациентите от обратната връзка ще бъде качвана в нашата база данни, която вече е изградена по повод проучването което стартирахме в началото на годината.